Författare: Pelle Mattsson

  • SportAdmin och medlemsavgiften

    IK REX står inför en uppgradering av medlemshanteringen och ber er medlemmar att ladda ner Sportadmins medlemsapp. Genom den kommer sedan medlemsavin att nå ut. Detta kommer att underlätta betydligt för de som sköter medlemshanteringen men kommer även att kunna användas på ett smart sätt mellan idrottsledare och utövare. Håll även utkik i din mail,…

  • Ny hemsida under uppbyggnad

    Vi håller på att uppdatera vår hemsida. Under tiden går det fortfarande att komma åt vår tidigare hemsida.