Kontakt


Bildad1909-03-04
Föreningsnummer3362
PostadressC/o Anita Ohlström, Bolmyra 162
748 95 Örbyhus
BesöksadressOttarsborg Vendel
748 95 Örbyhus
E-poststyrelsen@ikrex.se
Bankgiro411-6042
Organisationsnummer817300-0400